Sociale medier

Undersøgelsen viser, at ca. 78 procent af de adspurgte HR-chefer bruger de sociale medier i forretningsøjemed.

“Udviklingen er gået stærkt de seneste år, og den skepsis, mange måske oplevede i de sociale mediers spæde start, er for længst gjort til skamme. Ingen er længere i tvivl om, at der er gode forretningsmæssige muligheder at hente via de sociale medier,” udtaler partner Betri Pihl Schultze fra Pwc.

De sociale medier giver virksomhederne større mulighed for direkte kontakt med kunder, leverandører, partnere og konkurrenter end set tidligere.

“Langt de fleste virksomheder udnytter i dag de muligheder, som de sociale medier byder på, både når det gælder markedsføring af nye produkter, stillingsopslag, meningsdannelse og meget andet,” uddyber advokat Majken Korsgård Petersen, partner i Danders & More.

Tillid til medarbejderne
Undersøgelsen viser også en stor tillid til medarbejdernes brug af de sociale medier. Kun syv procent af de adspurgte HR-chefer har valgt at blokere for brugen af de sociale medier, og kun syv procent holder øje med medarbejdernes brug af sociale medier.

“Et stort flertal af HR-cheferne mener, at medarbejderne er en vigtig medspiller, når budskabet skal slå igennem på de sociale medier. Og hvor medarbejdere tidligere gik en tur forbi kaffemaskinen for en pause, er det måske nærmere et af de sociale medier, som besøges i dag. Det viser virksomhederne forståelse for, da medarbejderne kan være en stærk ambassadør for virksomheden på de sociale medier,” fortæller Betri Pihl Schultze.

Cirka 22 procent af de adspurgte har dog oplevet illoyalitet fra medarbejdernes side overfor virksomheden, da flere stadig har svært ved at skelne mellem rigtig og forkert adfærd på de sociale medier.

Flere arbejdspladser har endda ladet brugen af sociale medier få ansættelsesretlige konsekvenser, såsom påtale, opsigelse eller bortvisning, heraf cirka 18 procent.

Klar personalepolitik
Undersøgelsen viser dog også, at kun under halvdelen af virksomhederne har udarbejdet en personalepolitik for medarbejdernes brug af sociale medier.

“Der er ingen tvivl om, at mange virksomheder stadig er søgende i forhold til, hvordan de skal håndtere medarbejdernes brug af sociale medier. Min anbefaling er, at virksomheden har en klar politik på området, så medarbejderne ikke er i tvivl om, hvilken adfærd, der forventes af dem, når de færdes på de sociale medier,” afslutter Betri Pihl Schultze.

Kilde: pwc.dk