Diesel i Dk er afhængig af kapital!

Diesels danske selskab fremlægger endnu et regnskab med røde tal på bundlinjen. Virksomheden er nu afhængig af ny kapitaltilførsel fra moderselskabet. Diesel Denmark ApS viser blødende tal i deres nyeste årsregnskab for 2013. Årets resultat er fortsat et tocifret millionunderskud, og egenkapitalen er faldet fra -3 millioner kroner til -13,2 millioner siden regnskabsåret 2012.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at selskabets fortsatte drift er afhængig af, at der fortsat tilføres likviditet. Moderselskabet OTB SPA har afgivet støtteerklæring og vil tilføre Diesel Denmark den nødvendige kapital og likviditet, så driften kan fortsættes, og selskabet kan indfri sine forpligtelser.

Ledelsen påpeger yderligere, at man på baggrund af selskabets kapitaltab vil redegøre for den økonomiske stilling og stille forslag om foranstaltninger, så aktiekapitalen kan reetableres. Det sker i henhold til selskabslovens § 119. Resultatopgørelsen viser en bruttofortjeneste på 32,6 mio. kr. mod 16,1 mio. kr. året før. Resultat af ordinær primær drift lød på -3,9 mio. kr. mod -20,8 mio. kr. året før. Resultat før skat var på -10,1 mio. kr. mod -26,8 mio. kr. året før, mens årets resultat endte på -10,1 mio. kr. mod -26,8 mio. kr. året før. Egenkapitalen var ved regnskabets afslutning på -13,2 mio. kr. mod -3 mio. kr. året før.

Selskabets væsentligste aktiviteter er engrossalg af tøj og accessories af mærket Diesel. Derudover står virksomheden for driften af fire detailbutikker i henholdsvis København, Ringsted, Aarhus og Helsingfors.

Mette /Mode Bloggen

Mode blogger