Amazon under lup af Magrethe Vestager

Det er ikke kun Google der er under Magrethe Vestagers grundige lup. I september 2018 røg Amazon også under firmaer der skulle undersøges for at udnytte sin størrelse.

Undersøgelsen af Amazon skal vurdere, om Amazon udnytter den mængde data, de får fra de sælgene detailhandlende, shop ejere og mindre erhvervsdrivende, til at udkonkurrere disse mindre og mellemstore virksomheder, ved enten selv at producere produktet billigere eller købe og sælge produkterne billigere i form af deres størrelse.

Den første del af undersøgelsen har været for at indsamle og samtidig analysere data fra disse virksomheder.

Det går godt fremad med undersøgelsen og hvis vi vurderer at der er disse tegn på at Amazon udnytter denne information, vil vi tage de næste skridt for at sikre en mere fair konkurrence for de mindre virksomheder.

Magrethe Vestagers mandat til undersøgelsen udløber efter planen til oktober og hvis undersøgelsen viser, at der er rimelig tydelige tegn på at disse data misbruges, vil vi åbne op for en formel sag mod Amazon.

Mange virksomheder har sendt os materiale, som vi nu gennemgår meget omhyggeligt, men som jeg har sagt, så er undersøgelsen nu fremskreden, og jeg håber, at vi konkludere noget, inden mandatet udløber.

Som jeg sagt tidligere, så handler det ikke om at få Amazon ned med nakken, men om at sikre en fair og lige konkurrence. Det er jeg helt tryg ved at lade Margrethe Vestager sikre.

Ingen hos Amazon har ønsket at kommentere Magrethe Vestagers undersøgelse samt udviklingen af denne.

Amazon angrebet fra flere fronter

Amazon er åbenbart angrebet fra flere fronter for det er ikke kun Magrethe Vestager, der har Amazon i kikkerten i øjeblikket.

De tyske myndigheder har også taget Amazon under deres lup for at undersøge, om giganten her udnytter sin egentlige dobbeltrolle for at forhindre de andre sælgere på deres platform i at få succes og tage deres salg.

Mette /Mode Bloggen

Mode blogger